Ogłoszenie dot. aukcji ustnej na sprzedaż drewna


Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego dot. aukcji ustnej na sprzedaż drewna o łącznej masie 70,17 m³ – sortyment opałowy liściasty/iglasty stanowiący własność Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku na dole strony