Odznaczeni Złotą odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego

Jan Miarzyński Wicestarosta Częstochowski i Henryk Sobel Sekretarz Powiatu Częstochowskiego zostali odznaczeni Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Samorząd Województwa Śląskiego. Zarówno Jan Miarzyński jak i Henryk Sobel są wysoce zasłużonymi samorządowcami i społecznikami, ich praca wielokrotnie była przyczyną poprawy jakości życia mieszkańców gmin Powiatu Częstochowskiego. 

Serdecznie gratulujemy!