Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed 14 marca 2005 r.

Zawiadamiam mieszkańców powiatu częstochowskiego, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394) z dniem 10 czerwca 2024 r. nastąpi wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed dniem 14 marca 2005 r.


Wygaszanie decyzji dotyczy pojazdów nieposiadających przez okres dłuższy niż 10 lat:

- ważnego okresowego badania technicznego,

- polisy OC

Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych i wolnobieżnych. 


Data zakończenia publikacji: 10.06.2024 r.