Nowy chodnik w Dąbrowie Zielonej

Za nami kolejna inwestycja drogowa, która w znaczący sposób podniosła bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg powiatowych. Oficjalnie została zakończona  budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej DP 1087 S tj. ul. Strażacka w Dąbrowie Zielonej.

Zakres robót objął budowę jednostronnego  chodnika  szer. 1,5 m oraz zjazdów z kostki brukowej w tym wykonanie odwodnienia jezdni: kanalizacja drenarska oraz studzienki ściekowe w jezdni. Wartość zadania wyniosła  354 900,00 zł brutto

Powiat Częstochowski, w swoim zarządzie posiada ponad 577 km dróg, widać jak te drogi w ciągu ostatnich lat zmieniają się na lepsze, Życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną, jak wiemy polskie drogi niestety nie znajdują się w czołówce najbezpieczniejszych, dlatego my tu w naszej małej ojczyźnie jako Powiat staramy się jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, to są może mało spektakularne inwestycje, ale przynoszące ogromne korzyści – komentuje Jan Miarzyński Wicestarosta Częstochowski

 Udział w oficjalnym odbiorze drogi wzięli: Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Jan Miarzyński, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk i Gwidon Jelonek oraz Wójt Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk., PZD reprezentował Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Roman Pakuła wraz z Zastępcą Mariuszem Dobrakowskim.