Nieodpłatne Porady Prawne w 2021 r.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy  umówić się na poradę pod numerem telefonu

508 – 857 – 462 w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku lub samodzielnie zapisać się na poradę na stronie: 

https://np.ms.gov.pl/śląskie/częstochowski


*W związku sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego jest zawieszone do odwołania.