Nieobecność Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Z uwagi na nieobecność Powiatowego Rzecznika Konsumentów od 9 do 13 maja 2022 r. biuro będzie nieczynne.