Największa inwestycja drogowa w powiecie zakończona

W gminach Mykanów, Kruszyna i Kłomnice zakończyła się przebudowa dróg powiatowych o długości ponad 15,5 km.

- Cieszy oddanie do użytku tak dużej inwestycji. Nie byłoby to możliwe bez współpracy. Realizacja przedsięwzięć w obszarze infrastruktury przekracza często możliwości finansowe jednego samorządu. Współdziałając, dysponujemy większymi środkami finansowymi na realizację wspólnego zadania. Ponadto zwiększenie siły przebicia małych jednostek poprzez podjęcie współpracy może okazać się skutecznym argumentem przy aplikowaniu o zewnętrzne finansowanie – mówi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Nową jakość zyskały drogi powiatowe nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów.

- Warto marzyć, bo marzenia się spełniają. W gminie Kłomnice  czy Mykanów drogi istniały, natomiast w Kruszynie droga potrzebowała pilnej przebudowy, szczególnie rondo w Kruszynie było dużym wyzwaniem. Dzięki pracy starosty i jego służbom ten projekt został zrealizowany, za co serdecznie dziękuję – podkreśla Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka.

Wydatki na drogi stanowią od lat jeden z najważniejszych punktów budżetu Powiatu Częstochowskiego. Warto zauważyć, że Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie gospodaruje na ponad 573 km dróg powiatowych. Dla porównania, PZD w Myszkowie utrzymuje 160 km dróg, a PZD w Kłobucku zarządza 382 km dróg. 

- Sieć komunikacyjna umożliwiająca szybkie i bezpieczne przemieszczanie to jeden z priorytetów naszego działania – zapewnia wicestarosta Jan Miarzyński.  - Nowoczesna infrastruktura drogowa wpływa także na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej danych terenów – dodaje wicestarosta.


17 września uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, starosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński, Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, Zastępca Wójta Gminy Kłomnice Adam Śliwakowski, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, samorządowcy i zaproszeni goście.

Łączny koszt inwestycji zrealizowanej przez PHU „LARIX” z Lublińca to ponad 29,5 mln zł. Zadanie zostało sfinansowane przez samorządy oraz uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.