Nagrody dla nauczycieli

Z okazji obchodzonego niedawno Dnia Edukacji Narodowej w dniu 16 października br. najlepszym nauczycielom szkół prowadzonych przez powiat częstochowski wręczono Nagrody Starosty Częstochowskiego za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wyróżnieni nauczyciele oprócz nagród pieniężnych otrzymali także dyplomy gratulacyjne oraz upominki.

Nagrodzonym nauczycielom podziękowania za dotychczasową pracę oraz gratulacje 

i życzenia złożył starosta częstochowski Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński a  także członkowie Zarządu Powiatu: Henryk Kasiura, Adam Morzyk, Gwidon Jelonek, oraz sekretarz Henryk Sobel, skarbnik Krzysztof Toczko i naczelnik Wydziału Edukacji Leonard Smolarski. 

Tegorocznymi laureatami Nagród Starosty zostali:

Lena Nieśpielak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku,

Danuta Leszczyńska – kierownik internatu w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku,

Edyta Kundzicz - nauczyciel religii w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej,   

Magdalena Rydzek - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Koniecpolu,

Mirosław Gałwiaczek - nauczyciel przedmiotu z historii w Zespole Szkół w Koniecpolu.