Nagroda dla Starostwa

Starostwo Powiatowe w Częstochowie stawia na kształcenie kadry w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Nasze działania zmierzające do podnoszenia kompetencji pracowników zostały docenione.  

Podczas spotkania Śląskiego Forum Sekretarzy, które odbyło się 1 października w Katowicach wręczono nagrodę „Lider Edukacji Samorządowej”. Nagroda w kategorii "starostw powiatowych" w liczbie przeszkolonych pracowników została przyznana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.  

Na zdjęciu Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński  z dyplomem i statuetką.