Na szlaku dobrych praktyk


"Powiat Częstochowski realizuje operację "Z wizytą na szlaku dobrych praktyk - wyjazd studyjny do województwa małopolskiego",. Wyjazd studyjny odbędzie się we wrześniu 2023 roku i jest adresowany do grupy


50 osób będących rolnikami, domownikami rolników, przedsiębiorcami, przedstawicielami i pracownikami JST, członkami organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli LGD i ODR zamieszkujących obszary wiejskie powiatu częstochowskiego.


W ramach trzydniowego wyjazdu studyjnego do województwa małopolskiego dotyczącego przykładów dobrych praktyk w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym promocji produktu lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw oraz turystyki wiejskiej, przewidziano trzy wykłady oraz osiem wizyt z prezentacjami oraz warsztatami m.in. w gospodarstwach rolnych.


Celem operacji jest wymiana oraz upowszechnienie wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym promocji produktu lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw i turystyki wiejskiej, wpływających na wzrost aktywności oraz rozwój współpracy sieciowej podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych. Efektem realizacji operacji będzie podniesienie poziomu wiedzy na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez upowszechnienie przykładów dobrych praktyk dot. produktu lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw i rozwiązań turystyki wiejskiej wśród grupy 50 osób.


Więcej informacji na temat realizowanej operacji udziela Patrycja Witkowska


e-mail: patrycja.witkowska@czestochowa.powiat.pl


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”


Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.


Chcesz zostać Partnerem KSOW - zarejestruj się na stronie www.ksow.pl"