Kwalifikacja Wojskowa

W okresie od dnia 19 lutego do dnia 25 marca 2024 roku na terenie powiatu częstochowskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa .

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

1.     mężczyźni urodzeni w 2005 r.

2.     mężczyźni urodzeni w latach 2000—2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.     osoby, które w latach 2022-2023:

1.     zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej;

2.     zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem  kwalifikacji wojskowej.

4.     kobiety urodzone w latach 1997—2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na  kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 stawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5.     osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej

6.     osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w Częstochowie przy Al. Wolności 46 w budynku „ NASZA PRZYCHODNIA ” Sp.z o.o.