POGODA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

IMGiW - OSTRZEŻENIA

Pogoda w powiecie

Pogoda dla Częstochowy

LINKI

KG POLICJI
KM POLICJI
KG PSP
KM PSP
SZEF OCK

Jesteś 16295 gościem
na naszej stronie.


Zagrożenia występujące na terenie Powiatu Częstochowskiego

Zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, mogą wystąpić na znacznych obszarach poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludności. Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, gdzie, kiedy i w jakich rozmiarach wystąpią katastrofy i klęski żywiołowe. Skala zagrożeń oraz ich rodzaj może być różnorodny, więc ważne jest wcześniejsze przygotowanie się na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej. Najczęściej właśnie stan tych przygotowań decyduje o rozmiarach klęski. Im wcześniej przygotujemy się na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa, tym jego skutki będą mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania. Materiały umieszczone na tych stronach zawierają niezbędne informacje o zachowaniu się ludności przed, w trakcie i po wystąpieniu kataklizmu, które mogą być pomocne podczas przygotowań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Klęski żywiołowe spowodowane zmianami klimatu, jak np. powodzie, osuwanie się ziemi, huragany czy pożary lasów, są coraz liczniejsze i poważniejsze. Również inne niebezpieczeństwa, takie jak katastrofy przemysłowe stanowią coraz większe zagrożenie dla rozwijających się obszarów miejskich i wiejskich, nie wspominając już o atakach terrorystycznych wymierzonych w ludność cywilną.

Ogólne informacje o powiecie oraz możliwe zagrożenia ujęte zostały w poniższych zagadnieniach:

Redagowanie i aktualizacja strony - Andrzej Jura
Projekt i wykonanie - Szymon Bryś - Częstochowa 2009 - 2017