Konkurs ofert z zakresu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 poz. 920) i art.4 ust.1 pkt 1b, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO W 2021 ROKU.