Kończy się remont jezdni w Cielętnikach

Starosta Krzysztof Smela, Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona Krzysztof Kucharski i Kierownik ODM w Koniecpolu Tadeusz Ciastko dokonali inspekcji drogi DP 1081S w Cielętnikach, która wkrótce zostanie oficjalnie otwarta.

Zakres wykonanych prac był szeroki:

- rozebrano nawierzchnię bitumiczną,

- wykonano koryta pod warstwy konstrukcyjne, 

- ułożono podbudowę z kruszywa łamanego i mieszanki mineralno - bitumicznej,

- położono warstwę wiążącą i ścieralną.

Zadbano również o pobocza, które utwardzono i ułożono nowe przepusty.