Koncert pn."Wspomnienie o Gminie Rędziny - historie wojenne"

Koncert pn."Wspomnienie o Gminie Rędziny - historie wojenne" miał miejsce w dn. 9 listopada br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 im. G.Morcinka w Rędzinach i był finałem wieńczącym projekt pn. “Jak cię widzą, tak cię piszą - kultywowanie tradycji i historii Orkiestry Dętej Rędziny poprzez zakup strojów, naukę gry na instrumentach oraz organizację koncertu”.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu ofert przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Razem na Wyżyny z siedzibą w Mykanowie.https://razemnawyzyny.pl/projekty-g…/projekt-grantowy-kltih/

Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rędzinach oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny.Podczas koncertu wystąpili w roli zaproszonego gościa ks. gen. dyw. Stanisław Rospondek oraz w roli konferansjera Adam Jaruga. Stronę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Rędziny pod dyrekcją Krzysztofa Gajowniczka, której towarzyszyli soliści: Magdalena Kania - sopran, Jakub Kiciński - tenor oraz Karolina Kwasek. Przywoływane wspomnienia o gminie przeplatały się ze znanymi melodiami pieśni patriotycznych i występami uczniów szkoły. Interdyscyplinarny charakter wydarzenia zachęcał również publiczność do włączenia się we wspólne śpiewanie poprzez wyświetlane teksty na projektorze.

Podczas koncertu Orkiestra Dęta Rędziny zaprezentowała się w nowych, oficjalnych strojach uszytych przez firmę Fabryka Czapek i Kapeluszy „KASZKIET” Grajcar i Szmidla spółka jawna z siedzibą w Częstochowie.