Kolejne partie maseczek trafiły do gmin

4 maja ponad 100 000 maseczek trafiło do gmin powiatu częstochowskiego.

Pierwsza partia dla gmin: Przyrów, Lelów, Dabrowa Zielona i Koniecpol, została rozdzielona na rynku w Przyrowie. Maseczki nie musiały długo czekać na nowych właścicieli i z rąk Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli, zastępcy Wójta Gminy Przyrów Anny Kowalskiej-Fert i Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Anetty Ujmy, mieszkańcy Przyrowa jako pierwsi otrzymali środki ochrony.

Druga transza dla gmin: Poczesna, Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska i Starcza została dostarczona do gminy Poczesna, gdzie poszczególni włodarze odebrali  maseczki i rozpoczną dalszą dystrybucję wśród mieszkańców. 

Powiat Częstochowski maseczki otrzymał z Agencji Rezerw Strategicznych, a podział następuje według ilości mieszkańców w każdej gminie.