Katarzyna Buchajczuk w Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

Podczas XV Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 27 – 28 IX 2021 r. dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Katarzyna Buchajczuk została członkiem Zarządu.

W załączeniu: szczegółowa informacja nt. obrad Forum:

- co czeka Centra Pomocy Rodzinie,

- pismo do Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zawierającej stanowisko XV Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” w sprawie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 


Gratulujemy!