Jubileusz 50 – lecia Bogumiłka

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku działa już od 50 lat. W związku z jubileuszem do Ośrodka przybyło wielu gości. 

Ośrodek w Bogumiłku (Gmina Lelów) od ponad pół wieku pomaga niepełnosprawnym dzieciom. Przez dziesięciolecia zaplecze lokalowe było stopniowo rozwijane, a 11 października 2019 roku oddano do użytku kolejny budynek z nowoczesnymi pracowniami. Dzięki nowemu obiektowi będą mogły być prowadzone na przykład warsztaty krawieckie, gastronomiczne i ogrodnicze. Podczas obchodów 50 – lecia zaprezentowano historię oraz działalność Ośrodka. 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku rozszerzył swoją bazę od pierwotnie wykorzystywanych obiektów dawnego zespołu dworsko – parkowego, o nowoczesne budynki dydaktyczne i salę gimnastyczną. Obecnie zapewnia swoim wychowankom obiekty spełniające najwyższe standardy. W Ośrodku do tej pory znajdowały się pracownie: gospodarstwa domowego, ceramiczna, tkacko - dziewiarska, plastyczna, techniczna oraz komputerowa. Ośrodek zapewnia też szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych, takich jak np.: hipoterapia, biblioterapia, muzykoterapia i gimnastyka korekcyjna. W Bogumiłku działa specjalna szkoła podstawowa oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz internat.