INFORMACJA O MIEJSCACH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

 Informujemy, że aktualnie nie ma osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w:

1.    Domu Pomocy Społecznej w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 6 przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych – wynosi 5 069,56 zł.

2.    Domu Pomocy Społecznej w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 19 przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych  -  wynosi 4 822,46 zł.

3.    Domu Pomocy Społecznej w Turowie przy ul. Joachimowskiej 85 przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku – wynosi 4 850,14 zł.

 

      Informacji w sprawie udzielają pracownicy Sekcji Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, nr. telefonu (034) 334 33 38 i  email: j.liberda@pcprczwa.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.