Projekty unijne


"Powiat Częstochowski realizuje operację "Z wizytą na szlaku dobrych praktyk - wyjazd studyjny do województwa małopolskiego",. Wyjazd studyjny odbędzie się we wrześniu 2023 roku i jest adresowany do grupy

50 osób będących rolnikami, domownikami rolników, przedsiębiorcami, przedstawicielami i pracownikami JST, członkami organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli LGD i ODR zamieszkujących obszary wiejskie powiatu częstochowskiego.

W ramach trzydniowego wyjazdu studyjnego do województwa małopolskiego dotyczącego przykładów dobrych praktyk w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym promocji produktu lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw oraz turystyki wiejskiej, przewidziano trzy wykłady oraz osiem wizyt z prezentacjami oraz warsztatami m.in. w gospodarstwach rolnych.

Celem operacji jest wymiana oraz upowszechnienie wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym promocji produktu lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw i turystyki wiejskiej, wpływających na wzrost aktywności oraz rozwój współpracy sieciowej podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych. Efektem realizacji operacji będzie podniesienie poziomu wiedzy na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez upowszechnienie przykładów dobrych praktyk dot. produktu lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw i rozwiązań turystyki wiejskiej wśród grupy 50 osób.

Wiecej informacji na temat realizowanej operacji udziela Konrad Kokoszka

e-mail: konrad.kokoszka@czestochowa.powiat.pl

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Chcesz zostać Partnerem KSOW - zarejestruj się na stronie www.ksow.pl"


Powiat Częstochowski jest realizatorem projektu grantowego „Cyfrowy powiat”wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, który zakłada modernizację obecnie funkcjonującej wewnętrznej infrastruktury sieciowej i rozbudowę serwerowni, zakup nowej macierzy dyskowej i stacji roboczych a także wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Wartość projektu: 350 000,00 zł.

Wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 350 000,00 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU.Kliknij, aby przejść dalej „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy”
Kliknij aby przejść dalej „Efektywny pracownik pomocy społecznej”


Kliknij aby przejść dalej „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego...”Kliknij, aby przejść dalej, Kształcenie w młodości sukces w przyszłości