Opłaty skarbowe

 

Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.)


Opłacie skarbowej podlega:


1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:


a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);


2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.


WYKAZ