Forum „Małoletni zagrożony przemocą – czuwam, reaguję, zabezpieczam”

Zarząd Powiatu Częstochowskiego  i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie serdecznie zapraszają na Forum Konsultacyjno-Dyskusyjne „Małoletni zagrożony przemocą – czuwam, reaguję, zabezpieczam”, które odbędzie się w dniu 20.06.2023 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.


Proszę o potwierdzenie udziału  w spotkaniu w terminie do dnia 14.06.2023 r. mailowo na adres: sekretariat@pcprczwa.pl lub telefonicznie  nr: 34 334 33 33.


Program:

8:30 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 9:15 OTWARCIE FORUM I PRZYWITANIE GOŚCI 

9.15- 10.00          DR HAB. IZABELA KRASIEJKO PROF. UJD –„MIĘDZY WSPARCIEM RODZIN, A OCHRONĄ DZIECKA PRZED SKRZYWDZENIEM”

10.00 – 10.20         KURATOR OKRĘGOWY SĄDU OKRĘGOWEGO W CZESTOCHOWIE - GRZEGORZ KOZERA – „PRZEMOC WOBEC DZIECI Z PUNKTU WIDZENIA KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA”


10.20 – 10.50        PRZERWA

10.50 – 13.00        PODKOMISARZ EWELINA STĘPIEŃ – HAJDA – „PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY I INNYCH DZIAŁAŃ, KOMPETENCJE POLICJI”

13.00 – 13.45        PANEL DYSKUSYJNY 

13.45 – 14.00        PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE  SPOTKANIA