Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie częstochowskim

Przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem osób znajdujących zatrudnienie nie tylko w ośrodkach pomocy społecznej, ale w różnorodnych instytucjach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy.

-  Praca socjalna to służba drugiemu człowiekowi, ale także misja wymagająca wrażliwości i empatii – zauważył starosta Krzysztof Smela.

- Dziękuję za wykonywanie tych trudnych zadań. Za pracę dniami  i nocami w nieprzewidywalnych sytuacjach. Jednak nawet najtrudniejsze obowiązki muszą być wykonywane – dodał starosta.


W Bogumiłku spotkali się pracownicy jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego z władzami samorządowymi i wojewódzkimi. W tak uroczystym dniu nie zabrakło podziękowań i życzeń na kolejny rok.


- Dziękuję za Waszą ciężką pracę w terenie. Od Was zależy, czy dzieciaki trafią do domów dziecka, czy do rodzin zastępczych. Chcielibyśmy wszyscy, żeby jak najwięcej dzieciaków zostało w swoich środowiskach. Życzę, byście jak najwięcej rodzin naprawili. Nie mamy już miejsc w domach dziecka, nie ma miejsc w rodzinach zastępczych i tworzy się wielki problem – wyjaśnił Gwidon Jelonek.

- Życzę Wam samych sukcesów, żeby dalej kierowało Wami serce i chęć pomocy. Dziękuję burmistrzom i wójtom, za współpracę i dobre serce – dodał członek zarządu.

Życzymy, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. Niech ta praca daje jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.