Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Częstochowskim

Niesienie pomocy tym, którzy sami sobie nie radzą, budowanie linii wsparcia dla osób w skomplikowanych sytuacjach życiowych to trudne zadanie, którego realizacja spoczywa na Was samorządowych pracownikach socjalnych. Wiem, że nie jest łatwo być pracownikiem socjalnym, że oczekiwania wobec Was przerastają często możliwości, walka z biedą i wykluczeniem to trudna, ale też i szlachetna misja. To Wy stanowicie fundament poczucia  bezpieczeństwa socjalnego Polaków. Dziękuję Wam za Waszą codzienną pracę i poświęcenie. Jesteście cichymi bohaterami dnia codziennego. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, większego docenienia waszej roli w społeczeństwie oraz szczęścia każdego dnia w Waszym życiu zawodowym jak i prywatnym!- Starosta Częstochowski Krzysztof Smela

 

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się 17 listopada w Gminnej Hali Sportowej w Poczesnej.  

Bardzo ciekawym i niezwykle merytorycznym elementem tegorocznej gali były wystąpienia tematyczne. Referat pt. „Pracownik socjalny w procesie deinstytucjonalizacji” wygłosiła dr Mariola Mirowska - prof. UJD w Częstochowie, Kierownik Katedry Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki.  Ważnym głosem w dyskusji była również prelekcja Grzegorza Raka Zastępcy Dyrektora Wydziału Rodziny pt. „Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Funduszu Solidarnościowego”. Jak podkreślali obecni na miejscu uczestnicy, w ich odczuciu Dzień Pracownika Socjalnego to nie tylko święto i czas podziękowań, ale przede wszystkim refleksji i analizy prowadzonych działań, taka ewaluacja pozwala na wypracowywanie skuteczniejszych metod pracy. Tegoroczne święto przybrało charakter panelu wymiany zdań i dobrych praktyk. 

Jednak najważniejszym elementem wydarzenia były osobiste podziękowania dla wszystkich pracowników socjalnych z Dyrektor Katarzyną Buchajczuk na czele, które w imieniu Powiatu Częstochowskiego przekazał Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Wicestarostą Janem Miarzyńskim. Starosta Smela w swoim przemówieniu podkreślał skuteczność powiatowych służb socjalnych zwracając uwagę na wielozadaniowość pracowników : -Można śmiało powiedzieć, że nie ma w Polsce innych instytucji ani zawodu, które potrafiłyby sobie poradzić z taką liczbą i wachlarzem, różnorodnością powierzonych zadań.-

Całość wydarzenia zwieńczona został wzruszającym występem muzycznym przygotowanym przez uczennice lokalnej szkoły podstawowej.

Kierujemy podziękowania za pomoc w organizacji i gościnę współorganizatorom spotkania – Panu Krzysztofowi Ujmie – Wójtowi Gminy Poczesna i Pani Elżbiecie Różyckiej – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.
Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!