Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej w Konopiskach

Wczoraj w Konopiskach odbył się II Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej.
Młodzi ludzie swoim udziałem w zawodach oddali hołd legendzie polskiego sportu. Całości wydarzenia towarzyszyła wspaniała sportowa atmosfera. W ramach zawodów rozegrano następujące konkurencje biegi na 60m, 100m, 300m oraz 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową i pchnięcie kulą. Przeprowadzono również biegi sztafetowe na dystansie 4x100m. Gratulacje oraz podziękowania uczestnikom i organizatorom w imieniu Powiatu Częstochowskiego przekazała Anna Dziewior zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego. Powiat Częstochowski czynnie wspiera wartościowe inicjatywy sportowe.

Radość dzieci widoczna na ich twarzach, ich osobiste, wewnętrzne zaangażowanie w zawody utwierdza w przekonaniu, że takie wydarzenia są niezwykle potrzebne. Dziecięcy memoriał  to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim kultywowanie pamięci o wielkiej postaci polskiego sportu, to dawanie  dzieciom właściwych wzorców i idoli tak potrzebnych szczególnie dziś! Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Dziecięcego Memoriału Ireny Szewińskiej, wierzę, że w przyszłym roku spotkamy się jeszcze liczniej- mówiła Anna Dziewior