Droga w Poczesnej otwarta

Od 21 października kierowcy i piesi mogą korzystać z całkowicie przebudowanej drogi powiatowej DP 1056 S na odcinku Poczesna – Wąsosz.

Uroczyste przecięcie wstęgi, z udziałem władz samorządowych, mieszkańców i wykonawcy inwestycji, miało miejsce w czwartek 21 października w Poczesnej, na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Łąkowej, Chabrowej i Południowej. 

W ramach trwającej 19 miesięcy inwestycji przebudowano odcinek drogi DP 1056 S na ciągu DK -1 - Poczesna - Mazury -Młynek - Wąsosz- DW 908 o długości 3100 m. Nowa jezdnia wykonana z asfaltobetonu ma teraz 6 m szerokości. Piesi zyskali nowy chodnik o długości 2 800 m, a mieszkańcy zjazdy do posesji z kostki brukowej, przebudowaną sieć gazową, wodociągową, sanitarną i telekomunikacyjną w obrębie ronda oraz kompleksowe odwodnienie drogi rowami otwartymi krytymi. Na drodze wykonano również oznakowanie pionowe i poziome. 

Wykonawca inwestycji była firma BITUM Sp. z o.o. z Lipia Śląskiego. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 6.700 586,76 zł brutto i został sfinansowany zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, projekt „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908” oraz udziałowi Powiatu Częstochowskiego i Gminy Poczesna.