Droga 1059 S w Kościelcu z nową nawierzchnią

7 czerwca oficjalnie oddano do użytku fragment drogi powiatowej w Kościelcu, gmina Rędziny.

- Cieszę się, że wykonaliśmy to zadanie. Powiat częstochowski ma ponad 570 km dróg i potrzeba potężnych środków na utrzymanie i remonty. Jest to coraz większe wyzwanie, gdyż nie wiemy, co będzie z programami rządowymi, a po drugie ceny w ostatnim czasie drastycznie wzrosły. Przykładowo kilometr przebudowy, takiej jak tutaj w Kościelcu, kosztuje 1,5 mln zł, a remont drogi to już wydatek ok. 4 mln zł za kilometr – wyjaśniał Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski.

Co zyskali mieszkańcy gminy Rędziny?

- nową nawierzchnię bitumiczną na długości blisko 1 km, 

- regulację włazów ściekowych i studni,

- odtworzenie poziomej organizacji ruchu,

- utwardzone pobocze i renowację rowu.

W ramach zadania wyremontowano najbardziej zniszczone  odcinki nawierzchni ulicy Stalowej i Wojska Polskiego w Rudnikach.

- Radnym w poprzedniej kadencji obiecaliśmy, że jak będziemy mieć środki, to wprowadzimy zadanie i je zrobimy. Słowa dotrzymaliśmy – zaznaczył Jan Miarzyński, Wicestarosta Częstochowski. 

- Ta droga była gruntownie przebudowana w roku 2011. Było to zrobione bardzo solidnie i konstrukcja jest dobra. Warstwa ścieralna była już zniszczona, po pierwsze jest tutaj duży ruch, a po drugie liczne przyłącza mieszkańców naruszały jej warstwy. Co więcej, ta droga ze względu na swoją usytuowanie i połączenie węzła autostradowego z drogą krajową 91 powinna być co najmniej drogą z kategorią wojewódzką i do tego powinniśmy dążyć – dodał wicestarosta.

W trakcie uroczystego odbioru obecni byli członkowie zarządu powiatu: Krzysztof Smela, Jan Miarzyński, Adam Morzyk, przedstawiciele PZD w Częstochowie, Przewodniczący Rady Gminy Rędziny Mateusz Dzwonnik, radna powiatowa Grażyna Knapik i mieszkańcy.

Wykonawca robót była firma BITUM z Lublinca. Wartość zadania to ponad 1 mln zł.