Barwne, rozśpiewane i urzekające, takie właśnie były Dożynki 2023


Tegoroczne Święto Plonów w Powiecie Częstochowskim było szczególne, w tym roku zawitali do nas rolnicy z całego województwa, a to za sprawą wspólnej organizacji XXIII Dożynek Wojewódzkich przez Powiat Częstochowski, Gminę Kamienica Polska, Województwo Śląskie i Śląską Izbę Rolniczą.

Wydarzenie odbyło się w Rudniku Wielkim na placu Ochotniczej Straży Pożarnej. Niezmiennym elementem, każdego roku jest dziękczynna msza święta oraz prezentacja Koron Dożynkowych, które przygotowały powiaty ziemskie województwa śląskiego. Starostami Dożynek Wojewódzkich byli Państwo Dorota i Roman Walentek, od 44 lat specjalizujący się w hodowli zwierząt, głównie owiec w Kamienicy Polskiej.

Nikt obecny na dożynkach nie miał prawa narzekać na nudę, moc atrakcji była oszałamiająca. Na scenie można było podziwiać  Orkiestrę Dętą z Mykanowa, Kingę Kipigroch, kresowego barda Andrzeja Szczepańskiego, Jacka Miernikiewicza, Kapelę Górole, a na finał muzycznej uczty gwiazdę wieczoru Tomasza Karolaka z zespołem Pączki w Tłuszczu.

Było również pysznie, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich były pełne jedzenia, znany i lubiany Remigiusz Rączka wraz z lokalną grupą działania Jurajska Ryba, przygotował dla uczestników pokaz kulinarny zwieńczony degustacją zupy rybnej. Śląska Izba Rolnicza zaprosiła wszystkich do skosztowania drobiu w ramach akcji „Wybierz polski drób”.

Najważniejsze jednak w tym wydarzeniu jest zwrócenie uwagi na znaczenie rolnika jego ciężkiej pracy dla kraju i bezpieczeństwa żywnościowego, a więc bezpieczeństwa wewnętrznego w całościowym ujęciu.

- Bycie rolnikiem to ciężki kawałek chleba, dynamika naszych czasów nie omija również tej grupy zawodowej. Dziś niezbędna jest nie tylko wiedza w samym zakresie produkcji rolnej, ale też dobra znajomość obowiązujących przepisów czy to w zakresie fiskalnym, czy ubezpieczeniowym - mówił Starosta Częstochowski Krzysztof Smela. Wyścig z czasem, uzależnienie od pogody, rynkowe zawirowania cen, to wszystko każdego dnia dotyczy polskiego rolnika. To właśnie ten trud w połączeniu ze strategicznym znaczeniem dla gospodarki czyni tę pracę tak szlachetną. Również sytuacja za naszą wschodnią granicą i nieroztropne działania w zakresie niekontrolowanego napływu obcej żywności postawiły naszego rolnika w bardzo trudnej sytuacji. Jednak Dożynki dziś to nie tylko podziękowanie, to także ważne zadanie marketingowe skierowane do młodych, których musimy zatrzymać na wsi i nauczyć miłości do ziemi. Polski rolnik potrzebuje zaplecza pokoleniowego. - Bezpieczeństwo żywnościowe jest niewątpliwie kluczowym elementem bezpieczeństwa całego kraju – zaznaczył starosta. 

Nie byłoby Dożynek bez Kół Gospodyń Wiejskich.  Najsłynniejsza Gospodyni w kraju Pani Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie w swoim przemówieniu podkreśliła ogromne znaczenie KGW dla polskiej wsi w ujęciu tożsamościowym i historycznym. W trakcie Dożynek podsumowano również konkurs Przodujący Producent Rolny, a Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swój repertuar.

Konkurs ma szeroki zakres, gdyż obejmuje wszystkie domostwa na terenach wiejskich naszego powiatu, nie tylko zagrody w których odbywa się towarowa produkcja rolnicza, ale również te w których mieszkają ludzie wykonujący inne zawody. Ważna jest nie tylko estetyka zagród ale ocenie podlegały również: gospodarowanie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów  i innych form wytwarzania żywności na samozaopatrzenie własnej rodziny, szczególnie metodami rolnictwa ekologicznego.

Powiat uzyskał dofinansowanie na nagrody w konkursie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki przeglądu oraz podział nagród i wyróżnień:

Nie przyznano I nagrody, z uwagi iż żadna z zagród nie spełniła wszystkich kryteriów oceny.

II miejsce:  Matylda Kowalska - Borzęcka i Piotr Borzęcki , gmina Kłomnice

II miejsce: Aneta i Sebastian Hamerla, gmina Przyrów

II miejsce: Agnieszka Prus, gmina Olsztyn

III miejsce: Agnieszka i Mirosław Kosiń, gmina Dąbrowa Zielona

III miejsce:  Elżbieta Czaplińska, Luborcza, gmina Koniecpol

III miejsce: Tomasz Wąchała i Mateusz Wąchała, Ponik, gmina Janów

Wyróżnienie : Dominik Rorat, Jamno, gmina Mykanów

Wyróżnienie: Urszula i Mariusz Olesińscy, gmina Kruszyna

Wyróżnienie: Agata Szyler - Pruban, Krasice, gmina Mstów

Wyróżnienie: Katarzyna Nowowiejska,  gmina Kamienica Polska

Wyróżnienie: Bożena Przytulska, Zawodzie, gmina Poczesna

Za udział: Iwona Monikowska, gmina Lelów

Za udział: Elżbieta Wypchlak, gmina Konopiska

Za udział: Michał Masłoń, Rudnik Mały, gmina Starcza

Za udział: Andrzej Chereźniak, Konin, gmina Rędziny

Za udział: Andrzej Wypchlak, gmina Blachownia

 

1.     „Przodujący Producent Rolny”

Powiat docenia wysiłek i pracę rolników, dlatego co roku podczas dożynek nagradza Przodujących  Producentów Rolnych, wybranych przez Włodarzy z każdej gminy Powiatu.

2.     Konkurs „Wienców Dożynkowych ”

Celem konkursu jest między innymi kultywowanie i popularyzacja najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej. Komisja konkursowa wyłoni jedną koronę która będzie reprezentować Województwo Śląskie na dożynkach Prezydenckich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, dzięki którym wczorajsze wydarzenie przebiegło w tak wspaniałej atmosferze.

Swoje stoiska tematyczne wystawiły następujące instytucje: Nadleśnictwo Złoty Potok, Śląskie Izby Rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich z całego Powiatu Częstochowskiego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ARIMR, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie. 

Wśród znakomitych gości, którzy swoją obecnością zaszczycili znaleźli się: Starosta Częstochowski  Krzysztof Smela, Wicestarosta Jan Miarzyński, Członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego : Adam Morzyk, Gwidon Jelonek, Leonard Smolarski. Sekretarz Powiatu Henryk Sobel. Z ramienia Województwa: Członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Radni Sejmiku: Marta Salwierak, Mariusz Ogończyk, Marek Bieniek. Dyrektor Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Danuta Jędrychowska wraz z zastępcą Robertem Karpetą, Dyrektor Delegatury UMŚ Konrad Kokoszka. Wójt Gminy Kamienica Polska Adam Tajber wraz z zastępcą Agatą Najnigier. Komendant KM PSP w Częstochowie Marek Radosz, Komendant KM Policji w Częstochowie.