Dofinansowanie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Powiat Częstochowski otrzymał 20 000 zł na drogę na odcinku Gródek-Nakło w gminie Lelów oraz 49 000 zł na rozpoznanie stanu zanieczyszczeń gleb na terenie 3 gmin (Kruszyna, Lelów, Mstów).

Powiat reprezentowali starosta Krzysztof Smela i wicestarosta Jan Miarzyński. Symboliczne czeki przekazali: Grzegorz Boski, Stanisław Gmitruk i Mariusz Ogończyk. 

Dla poszczególnych gmin i miast czeki odebrali włodarze gmin z subregionu północnego.