Dbajmy o nasze zdrowie!

39 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych USG piersi i USG tarczycy.

USG piersi obok mammografii należy do najważniejszych badań zalecanych w profilaktyce raka piersi. Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, jego wykrycie na wczesnym etapie znacząco zwiększa szansę na skuteczne leczenie i uratowanie życia.

– Przy takim poziomie medycyny wydaje nam się, że już wszystko wiemy i nic złego nam się nie stanie. Jednak zagrożenia cywilizacyjne postępują i wiele rzeczy jest niezbadanych. Trzeba pilnować i dbać. Wykorzystywać każdy moment i okazję, że się przebadać – przypomniał Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski. – Jak będzie zdrowie, to będzie siła i ochota na walkę z trudnościami życia codziennego – dodał starosta.

Akcja „Bądź Zdrowa, Mamo” odbyła się 3 czerwca w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Badania USG przeprowadziła lekarz radiolog Dorota Wójcik-Grzybowska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Przedstawiciele NFZ (Delegatura w Częstochowie) przedstawili informacje na temat  aplikacji i portali internetowych NFZ (Internetowego Konta Pacjenta, Dieta NFZ, Moje Fizjo+, Akademia NFZ). Była również możliwość wyrobienia karty EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie informowali na temat założenia profilu E – PUE, świadczeniach realizowanych przez ZUS oraz udzielali informacji emerytalno – rentowych.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu powiatu: Krzysztof Smela, Gwidon Jelonek i Anna Dziewior, Naczelnik Wydziału EZK Leonard Smolarski oraz Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki Elżbieta Markowska.

Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Częstochowie wraz ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Częstochowie, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie.