Czy na naszych drogach jest bezpiecznie?


Cykliczne posiedzenie Powiatowej Komisji ds. PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO, w której udział wzięli Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk , Naczelnik Wydziału Komunikacji Ewa Kubat wraz ze swoim zastępcą Bartłomiejem Kocygą oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie i Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się z początkiem września.


Poddano analizie przyczyn wypadków śmiertelnych na drogach powiatowych i gminnych  w latach 2022-2023. Określono również ustalenie sposobu oznakowywania skrzyżowań gdzie wlot podporządkowany ma mniej niż 20 m nawierzchni twardej w świetle nowej definicji skrzyżowania. Omówiono wnioski Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy szkole (na drodze powiatowej) oraz kwestie ograniczenia tonażowego na ul. Wolności i Częstochowskiej w Mstowie. Poruszono również tematy dotyczące projektu stałej organizacji ruchu na DP 1077S Cegielnia-Kuchary oraz projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi gminnej łączącej Mariankę Rędzińską z Rudnikami.

Każdego roku Władze Powiatu Częstochowskiego we współpracy ze służbami, strażami i inspekcjami podejmują liczne działania mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa  mieszkańców naszego powiatu. Stale dążymy do zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu dróg oraz właściwej organizacji ruchu. Reagujemy tam, gdzie życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone - mówi Adam Morzyk Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego.