Chcesz zarejestrować samochód? Zgłosić sprzedaż? Przeczytaj!

Kto ma najwięcej telefonów z pytaniami od Państwa w obecnym czasie? jakie problemy próbuje się rozwiązać na grupach i forach internetowych? Wszystko co związane z rejestracją i zbyciem pojazdów. Pracownicy Wydziału Komunikacji przygotowali krótką informację, która wyjaśnia najważniejsze kwestie.


WYDŁUŻENIE TERMINÓW REJESTRACJI POJAZDÓW 

ORAZ 

ZGŁOSZENIA ZBYCIA /NABYCIA POJAZDU



INFORMUJEMY PAŃSTWA,  ŻE NA MOCY SPECUSTAWY  W OKRESIE: OD 31 MARCA  DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

                                    W   Y   D   Ł   U   Ż   O   N   E

                                ZOSTAŁY DO 180 DNI   TERMINY OBOWIĄZKU:


     REJESTRACJI POJAZDU sprowadzonego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego nowym pojazdem- art. 71 ust 7 ustawy prawo o ruchu drogowym;


ZAWIADOMIENIE  Starosty o zbyciu i nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie RP- art. 78 ust 2 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym;



UWAGA KIEROWCY ZAWODOWI  !!!

BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE NADAL WAŻNE

INFORMUJEMY PAŃSTWA, że na mocy art. 31 tzw. specustawy


Orzeczenia lekarskie i orzeczenia psychologiczne, które utraciły ważność po dniu 7 marca 2020 roku zachowują ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powyższe oznacza, że wszystkie dokumentu prawa jazdy, które utraciły ważność, ze względu na utratę ważności badania lekarskiego lub psychologicznego po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność na czas trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Nie jest wymagana wobec tego wymiana prawa jazdy w celu przedłużania jego ważności.

Po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego należy taki dokument wymienić w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

Dotyczy to również :

                            ważności legitymacji instruktora nauki jazdy