Budżet Powiatu przyjęty!

Najważniejszym punktem ostatniej sesji tego roku było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie, a jego merytoryczność i ambitność z ukierunkowaniem na dalszy rozwój naszego Powiatu przyczyniła się do  uchwalenia go w zaproponowanym kształcie. 

Warto podkreślić również, że Powiatowi Częstochowskiemu przychodzi borykać się z bardzo drastycznym spadkiem dochodów podatkowych przy jednoczesnym wzroście kosztów funkcjonowania wszystkich gałęzi podległych naszemu samorządowi. Mimo tak trudnych warunków wytworzonych niezależnie od samorządów terytorialnych, nasz Powiat realizuje zadania inwestycyjne wspierające rozwój naszego regionu. 

 

Starosta Smela po przegłosowaniu budżetu wyraził swoje zadowolenie i wdzięczność za głosy Radnych: - Chcę podziękować wszystkim Państwu, którzy zagłosowali za, dziękuję również pracownikom i członkom zarządu. Dziękuję!


Całość sesji online można zobaczyć TUTAJ


Wszystkie dokumenty oraz porządek sesji znajdują się  TUTAJ

W związku z rozpoczynającymi się Świętami Bożego Narodzenia Sesja zakończona została muzycznym akcentem. Radni oraz pracownicy Starostwa mogli wysłuchać kolęd w wykonaniu Zespołu złożonego z pracowników Starostwa, Zarządu Powiatu oraz samego Starosty Krzysztofa Smeli, który nie tylko śpiewał, ale również grał na akordeonie. Dotarło do nas również Światełko Betlejemskie Pokoju. 

W poczuciu jedności wszyscy przełamali się opłatkiem.