BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH działających na terenie Powiatu Częstochowskiego


Szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Częstochowskiego


 

TEMAT: OTWARTE KONKURSY OFERT W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIETERMIN: 28.03.2024 R.  GODZ. 8:30      


Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9


Ilość miejsc ograniczona.


Zapisów można dokonać  do 22.03.2024r.


na adres mailowy: justyna.grobelak@czestochowa.powiat.pl


 


W temacie maila proszę wpisać:


„Szkolenie dla NGO 28.03.2024”


 


W treści maila proszę wpisać:


Imię i Nazwisko oraz nazwę organizacji.