Autorski Kalendarz Powiatu Częstochowskiego

Z kalendarzy korzystają niemal wszyscy. Ich ścienne i biurkowe wersje można spotkać w wielu instytucjach, urzędach czy firmach. Każdego roku przedsiębiorstwa i urzędy przygotowują własne kalendarze promocyjne. Jest to przeważnie rozpowszechniona forma reklamy ograniczająca się do umieszczenia logo instytucji lub jednego charakterystycznego zdjęcia.

Powiat Częstochowski w 2020 roku postanowił odejść od sztampowych rozwiązań i przygotować autorski kalendarz. W nowym 2020 roku będziemy mogli odkrywać kolejne miesiące wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Każdy od czasu do czasu musi wybrać się do urzędu. Przeważnie ta konieczność wywołuje u nas negatywne emocje. Wyobraźnia stawia nam przed oczami kolejki, procedury i cały trud biurokracji. To efekt stereotypu zbudowanego w minionym okresie. Dziś urząd to nowoczesna i co ważne przyjazna obywatelowi instytucja. Motorem napędowym tych zmian są pracownicy, kompetentni, wykształceni z poczuciem misji. Chcemy pokazać i wzbudzić świadomość, że po drugiej stronie biurka jest człowiek, z dobrymi intencjami i pro petenckim nastawieniem. Kalendarz z pracownikami urzędu jest nie tylko działaniem marketingowym, ale kampanią społeczną burzącą mur niechęci pomiędzy mieszkańcem, a administracją. – mówi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela

Prace związane z przygotowaniem znajdują się w toku, a premiera kalendarza planowana jest w grudniu. Starostwo Powiatowe w Częstochowie na bieżąco wprowadza ulepszenia mające usprawnić i pozytywnie wpłynąć na poziom jakości obsługi petenta. Efektywność tych działań zależna jest nie tylko od wprowadzanych rozwiązań wewnątrz instytucji, ale także od świadomości osób odwiedzających urząd co do ograniczeń proceduralnych stawianych pracownikom samorządowym przez ustawodawcę. Ważne jest budowanie linii porozumienia i otwartości kontaktu. Każdy mieszkaniec zawsze może liczyć na pomoc naszych pracowników, którzy w zakresie swoich kompetencji udzielą wsparcia i porady. Mieszkaniec musi mieć świadomość ,że w urzędzie czeka na niego prawdziwy człowiek taki sam jak on, a nie biurokratyczna maszyna.