ARiMR udostępniła Portal IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła Portal IRZplus. Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet.

Portal IRZplus umożliwia złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeń zwierzęcych, przegląd zapisanych danych w systemie ARiMR oraz możliwość kontroli przez posiadacza zwierząt stanu faktycznego jego siedziby stada.

Portal IRZplus umożliwia:

• rejestrację siedziby stada,

• rejestrację zdarzeń przemieszczeń zwierząt wraz z wydrukiem potwierdzenia,

• sprawdzenie złożonych w Portalu IRZplus dokumentów,

• przegląd danych zwierząt, zdarzeń i siedzib stad,

• upoważnienie wskazanych przez posiadaczy pracowników do składania zgłoszeń i przeglądu danych,

• zamówienia numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz,

• zamówienie drugiego numeru kolczyka dla owiec albo kóz,

• złożenie zamówienia na duplikat paszportu dla bydła,

• import danych z komputera użytkownika w zakresie przemieszczeń zwierząt,

• obsługa propozycji zgłoszeń,

• obsługa propozycji korekt zgłoszeń lub zdarzeń zwierzęcych wygenerowanych przez pracownika ARiMR,

• powiadomienia o propozycjach wysyłane na wskazany adres e-mail,

• wydruki listy zwierząt, listy zdarzeń w formacie PDF oraz eksport danych do pliku CSV.Więcej informacji można uzyskać:

• na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl zakładka IRZ

• w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR

• pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84

• wysyłając wiadomość:

na adres: info@arimr.gov.pl, gdy masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus,