Akcja społeczna #sadziMy 2024

Lasy Państwowe przeprowadzą kolejną edycję akcji społecznej pod nazwą #sadziMy. Akcja skierowana jest do wszystkich obywateli i ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody. W ramach inicjatywy zaplanowano ogólnopolską akcję, w trakcie której Lasy Państwowe zapewniają bezpłatne udostępnienie społeczeństwu sadzonek oraz prowadzą działania promocyjne.

Ideą akcji jest, by chętni odbierający drzewka sadzili je samodzielnie, na gruntach znajdujących się poza zarządem Lasów Państwowych, przyczyniając się do zadrzewiania kraju i podnoszenia lesistości. Akcja prowadzona jest we wszystkich nadleśnictwach w kraju.

Nadleśnictwo Herby serdecznie zaprasza do włączenia się do tej inicjatywy.

Sadzonki drzew można będzie odbierać w dniu 12 kwietnia 2024 roku, w godzinach 09:00 - 15:00.

Miejsce odbioru sadzonek: Plac przed izbą edukacyjną Nadleśnictwa Herby (42-284 Herby, ul. Lubliniecka 6).

Telefony kontaktowe: 607 350 766, 34 357 40 09

Informacje o akcji: www.lasy.gov.pl/sadzimy