Akademia Rozwoju

PROGRAM „Akademia Rozwoju”

 

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje Program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”. Celem programu jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i umiejętności ważnych na rynku pracy.

Fundacja planuje zrealizować swój cel poprzez zapewnianie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń (np. kurs z podstaw tworzenia i edycji stron internetowych, kurs - działalność gospodarcza – podstawowe aspekty finansowe i prawne, szkolenia z myślenia projektowego)
i warsztatów on line. W ramach projektu zapewnione będą również dodatkowe konsultacje
z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet
w rożnym wieku.

Program skierowany jest wyłącznie do kobiet, które spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

-        mieszkają na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach,

-        mają niskie zarobki w rodzinie,

-        w ich rodzinie występują problemy społeczne (np. piecza zastępcza, przemoc itp.),

-        są matkami samotnie wychowującymi dzieci,

-        mają orzeczoną niepełnosprawność,

-        są rodzicami w rodzinach wielodzietnych bądź pochodzą z takiej rodziny (więcej niż 3 dzieci).

Dzięki udziałowi w Programie uczestniczki dowiedzą się w jaki sposób zaplanować i założyć działalność gospodarczą korzystając z narzędzi dostępnych w Internecie, jak stworzyć stronę internetową swojej firmy, a także jak z wykorzystaniem metody myślenia projektowego realizować swoje pomysły na projekty społeczne i biznesowe.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, regulamin oraz formularz rejestracyjny do programu dostępne są na stronie internetowej: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego każda potencjalna uczestniczka programu otrzyma informację zwrotną pocztą elektroniczną o rezultacie naboru.