Adam Morzyk Prezesem Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego - „Komunikacja Jurajska

W czwartek z samego rana rozpoczęło się I Zgromadzenie Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pn. „Komunikacja Jurajska”.


W toku prac zgromadzenia jednogłośnie Prezesem Zarządu Związku Komunikacja Jurajska został Adam Morzyk, w skład zarządu weszli : Wiceprezes Tomasz Gęsiarz oraz członkowie : Krzysztof Smela, Edward Moskalik, Piotr Juszczyk. Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został Jan Miarzyński natomiast jego zastępcą Anna Kowalska-Fert. 


Nasza walka z wykluczeniem komunikacyjnym jest skuteczna. Naturalnym jest, że potrzebny stał się wspólny organizator transportu i tym organizatorem będzie Jurajski Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą „KOMUNIKACJA JURAJSKA”. Przed nami ogrom pracy będący kontynuacją działań rozpoczętych już w 2021 roku, kiedy to uruchomiliśmy 7 linii autobusowych, dziś jest już ich 16. W 2022 roku mieszkańcy razem z nami przejechali prawie  2,5 mln km, a już w 2023 blisko 3 mln kilometrów. Walka z wykluczeniem komunikacyjnym, której się podjedliśmy w nowej formule będzie jeszcze sprawniejsza. Dziękuję Szanownemu Zgromadzeniu za zaufanie, zobowiązuje się do dalszej pracy na rzecz naszych mieszkańców- mówił Adam Morzyk Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, a zarazem Prezes Komunikacji Jurajskiej


Jurajski Związek Powiatowo-Gminnny "Komunikacja Jurajska we współpracy z Powiatem Częstochowskim tworzy 10 gmin : Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Poczesna, Przyrów. 

Transport publiczny jest tym zadaniem, którego realizacja stanowi bez względu na delegacje ustawowe obowiązek każdego dobrego samorządu. Mówiąc o zapewnieniu dostępu do sprawnej komunikacji autobusowej skierowanej do mieszkańców w szczególności obszarów wiejskich i małomiasteczkowych należy na bok odsunąć próby ekonomicznego uzasadnienia opłacalności bądź nie opłacalności poszczególnych tras. Niestety wykluczenie komunikacyjne jest wciąż aktualnym tematem w Polsce. W szczególności dotyczy ono młodzieży i osób starszych, w których przypadku ograniczony dostęp do transportu równa się ograniczony dostęp do edukacji, kultury i ośrodków zdrowia. Komunikacja Jurajska to bardzo ważny krok w kierunku wyrównywania szans rozwojowych obszarów wiejskich i małomiasteczkowych. 


Aktualną siatkę połączeń można znaleźć na stronie:

https://www.komunikacjaczestochowska.pl