161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


         Wśród wielu inicjatyw realizowanych przez Szkołę Podstawową w Rzerzęczycach wiele uwagi skupia się na wydarzeniach  i osobach związanych z historią  Ojczyzny. Zimowe miesiące poświęcone są na upamiętnienie największego w XIX wieku polskiego zrywu narodowego, jakim było Powstanie Styczniowe. Hołd i szacunek dla patriotów tamtych dni walczących o wolność, poległych  za Ojczyznę w różnych zrywach narodowowyzwoleńczych, lokalnych bohaterów wyrażany jest min. poprzez środowiskową Mszę św. w intencji Ojczyzny, odprawianą w kościele parafialnym p.w. św. Floriana M. w Rzerzęczycach.

         Tegoroczna uroczysta celebracja miała miejsce 21 stycznia 2024r. i wpisała się w kontynuowany przez szkołę, a zainicjowany przed siedmioma laty cykl działań pod hasłem: ,, W hołdzie Niepodległej". Uroczystość, w tym roku pod patronatem wicestarosty Powiatu Częstochowskiego odbyła się w bogatej scenerii, oprawie liturgicznej, artystycznej i zgromadziła liczną społeczność szkolną na czele z dyrektorem, mieszkańców Rzerzęczyc, harcerzy z drużyny 

,, Sienkiewiczacy", gości, a  wśród nich przedstawicieli władz. Swój udział, nie po raz pierwszy, odnotowali i głos zabrali Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego p. Jan Miarzyński i  Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr Juszczyk. Byli również p. Bożena Lara - Sekretarz Gminy Kłomnice i p. Bartłomiej Żurek - Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice. Obchodom 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego towarzyszyło motto ,, Tylko pod krzyżem, tylko po tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem". Eucharystii przewodniczył emerytowany Ksiądz Generał Stanisław Rospondek w koncelebrze z Ks. Proboszczem Rafałem Pyzikiem. Ksiądz generał w całej liturgii z powagą i prawdziwym wzruszeniem podkreślał, że pamięć o Ojczyźnie i służba dla niej powinna być dla każdego Polaka zaszczytnym obowiązkiem. Wśród uczestników biorących udział w tej pięknej patriotycznej Eucharystii znalazła się malutka mieszkanka Rzerzęczyc- Pola, która w obecności tylu uczestników otrzymała  chrzest. Wszyscy zebrani wysłuchali okolicznościowe utwory, wiersze i pieśni patriotyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży. Wiedzą  na temat działań  powstańczych w regionie podzielił się  znany społeczności pasjonat historii lokalnej p. Krzysztof Wójcik.