Powrót   |   aktualności z powiatu

Zapraszamy na XIX Dożynki Powiatowe

Opublikowano: 2018-08-09


XIX Dożynki Powiatowe

26 sierpnia 2018r. Konopiska


Informacje dla wystawców:
 
Dnia 26 sierpnia 2018 roku ZAPRASZAMY do Konopisk,  gdzie w czasie XIX Dożynek Powiatowych będzie można zaprezentować stanowiska promocyjne firm i zakładów, swoje wyroby, produkty rolne, artykuły rękodzieła nie tylko ludowego. Zgłoszenia prosimy kierować do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach  tel.: 34 344 19 33, 42-274 Konopiska ul. Sportowa 60, email : gckir@konopiska.pl.

 


Konkursy:

PRZODUJĄCY PRODUCENT ROLNY
 
Celem Konkursu jest:
 wyróżnianie dobrych firm i producentów rolnych zarejestrowanych na terenie powiatu częstochowskiego oraz promowanie i wspieranie konkurencyjności rynkowej, ich najwyższej jakości produktów i usług.
Uczestnikami Konkursu są producenci rolni, których produkty/usługi zostały zgłoszone i zatwierdzone do Konkursu przez urzędy gmin powiatu częstochowskiego.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czasie Dożynek Powiatowych 26 sierpnia 2018r. w Konopiskach
 
 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
 
 Cel konkursu:

·   kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek,

·   rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową,

·   prezentacja  wieńców dożynkowych.  
 Kryteria oceny:

·   materiały wykorzystane do wieńca muszą być naturalne (kłosy zbóż, ziarna, słoma, warzywa, owoce, kwiaty, wstążki itp.),

·   wygląd zewnętrzny ( technika , estetyczne wykonanie, kształt, dobór barw itp.),

·   wzorowanie się na tradycjach ludowych.
 

Uczestnictwo:
1. Każda gmina z powiatu częstochowskiego może zgłosić do konkursu jeden wieniec.  
2. Zgłoszenie delegacji z wieńcem należy przesłać do  Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach  tel.: 34 344 19 33, 42-274 Konopiska ul. Sportowa 60, email : gckir@konopiska.pl. do wiadomości Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa emailem:odpady@czestochowa.powiat.pl  do dnia 3 sierpnia 2018 r.
3. Ocena wieńców odbędzie się podczas obrzędu dożynkowego 26 sierpnia 2018 r. na placu dożynkowym.
 Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne oraz dyplomy.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów nastąpi po prezentacjach i rozstrzygnięciach konkursów.
 


 „EKOLOGICZNA    ZAGRODA    2018”

Konkurs „EKOLOGICZNA    ZAGRODA    2018”. Adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,  a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska. Przeglądu i oceny dokona komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie oraz Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czasie Dożynek Powiatowych 26 sierpnia 2018r w Konopiskach. Organizator ustanawia pulę na nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w wysokości 15 000 zł.
Z następującym przeznaczeniem:
Za  zajęcie I – miejsca nagroda/y  rzeczowa o wartości do 5 000 zł
                 II – miejsca nagroda/y  rzeczowa o wartości do 3 000 zł
                III – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 2 000 zł
Na wyróżnienia - kwotę 3 000 zł,
        5 wyróżnień rzeczowych po ok. 600 zł
Upominki za udział – na kwotę łączną 2 000 zł.
Ustalenie laureatów nagród  i wyróżnień następuje na podstawie oceny punktowej dokonanej przez Komisję Konkursową w oparciu o przeprowadzone wizje w zagrodach.


Cele konkursu :
             - zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności,
                ochronę krajobrazu (zachowanie starodrzewia)
              - poprawa estetyki zagród wiejskich prowadząca do podniesienia atrakcyjności
                terenów wiejskich,
              - rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych 
                (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania wodą)
              - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
              - kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu
              - promocję  wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ograniczania niskiej emisji
              - profilaktykę zdrowia  w tym zdrowej żywności w wymiarze samozaopatrzenia
                rodziny( w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, królicze, produktów
                pszczelich)   i bezpieczeństwa pracy.
              - podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych terenów wiejskich powiatu


Kryteria oceny gospodarstw w skali od 0 – 10 punktów
1.      Estetyka zagrody.
2.      Produkcja żywności z zastosowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym na samozaopatrzenie  rodziny oraz stosowanie metod rolnictwa ekologicznego.
3.      Gospodarowanie odpadami.
4.      Postępowanie ze ściekami komunalnymi.
5.      Gospodarowanie  wodą.
6.      Ograniczanie niskiej emisji.
7.       Odnawialne źródła energii co/c.w.u.
8.       Działania na rzecz przyrody i ochrony  krajobrazu.Skomentuj artykuł

Czytano: 1927 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 9 Sierpnia 2018, zmienione: 25 Maja 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Odbiór sadzonek w „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”
 • Odbiór sadzonek w „Kampanii...
 • Powiat Częstochowski zaprasza zapisanych uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”...
Zawiadomienie nr 3 o drugim zebraniu w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl