DB Error: unknown error

SELECT * FROM ant_sondy WHERE stan = 'WYLACZONY' order by data_do offset -1 limit 30 [nativecode=BŁĄD: OFFSET nie może być ujemny] (sonda->poprzednie sondy)