Powrót   |   Archiwum   

Aktualności


Opublikowano: 2019-05-20
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 908)
więcej
Opublikowano: 2019-05-14
Częstochowska policja prosi organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów i rodziców o odpowiednio wcześniejsze informowanie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów.
więcej
Opublikowano: 2019-05-14
Ogłoszenie  o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie  aukcji.
więcej
Opublikowano: 2019-04-29
Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Olsztyn, gmina Olsztyn, oznaczonych jako działki: nr 491 k.m.5 o pow. 0,0840 ha, nr 636 k.m.6 o pow. 0,3260 ha
więcej
Opublikowano: 2019-04-29
Do 28 czerwca potrwa "Europejskie badanie warunków życia ludności". Realizowane jest ono przez ankieterów - pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach.  
więcej
Opublikowano: 2019-04-26
Starosta Częstochowski , wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2255/15 k.m. 13 o pow. 0,0583 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr CZ1C/00121465/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg...
więcej
Opublikowano: 2019-04-24
Biuro projektu ,,Z nową pracą w lepszą przyszłość” poszukuje pracodawców zainteresowanych pozyskaniem pracowników na staż zawodowy, przeszkolonych zgodnie z potrzebami pracodawcy lub niewykwalifikowanych.    
więcej
Opublikowano: 2019-04-16
Można podreperować zdrowie i zaoszczędzić ponad 2,5 tys. złotych! Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować jeszcze wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie (w czerwcu i lipcu), mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu. Dorośli rolnicy mogą korzystać z pobytu w...
więcej
Opublikowano: 2019-04-12
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
więcej
Opublikowano: 2019-04-08
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w miejscowości: Kamienica Polska – 15 maja 2019 od 10.00 do 15.00 przy przedszkolu obok Urzędu Gminy, ul. Konopnickiej 12
więcej
Opublikowano: 2019-04-02
Skarb Państwa- Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego.
więcej
Opublikowano: 2019-03-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darozwiny na rzecz gminy Koniecpol w załączniku.
więcej
Opublikowano: 2019-03-19
Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Sprawozdania te należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać korzystając z systemu eKRS (dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS– w tym organizacji, fundacji, kół...
więcej
Opublikowano: 2019-02-12
Skarb Państwa - Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, działając w oparciu o przepisy art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 2, ust. 2a, art. 23 ust. 1 pkt. 7 i art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej...
więcej
Opublikowano: 2019-02-12
Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159/14 k.m. 1 o pow. 0,5094 ha uregulowanej w księdze wieczystej Nr CZ1M/00041442/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu...
więcej
Opublikowano: 2019-01-15
Zainteresowani przeksztalceniem prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności, potrzebne informacje znajdą pod adresem    
więcej

Odwiedzono: 1116 razy
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Odbiór sadzonek w „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”
 • Odbiór sadzonek w „Kampanii...
 • Powiat Częstochowski zaprasza zapisanych uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”...
Zawiadomienie nr 3 o drugim zebraniu w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl