Powrót   |  

XVII Dożynki Powiatowe

Opublikowano: 2012-07-23


XVII Dożynki Powiatowe

28 sierpnia 2016r. Przyrów


Informacje dla wystawców:
 
Dnia 28 sierpnia 2016 roku ZAPRASZAMY do Przyrowa,  gdzie w czasie XVI I Dożynek Powiatowych będzie można zaprezentować stanowiska promocyjne firm i zakładów, swoje wyroby, produkty rolne, artykuły rękodzieła nie tylko ludowego. Zgłoszenia prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie lub Urzędu Gminy Przyrów przy

 ul. Częstochowskiej 7


Konkursy:

PRZODUJĄCY PRODUCENT ROLNY
 
Celem Konkursu jest:
 wyróżnianie dobrych firm i producentów rolnych zarejestrowanych na terenie powiatu częstochowskiego oraz promowanie i wspieranie konkurencyjności rynkowej, ich najwyższej jakości produktów i usług.
Uczestnikami Konkursu są producenci rolni, których produkty/usługi zostały zgłoszone i zatwierdzone do Konkursu przez urzędy gmin powiatu częstochowskiego.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czasie Dożynek Powiatowych 28 sierpnia 2016r. w Przyrowie.
 
 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
 
 Cel konkursu:

·   kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek,

·   rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową,

·   prezentacja  wieńców dożynkowych.  
 Kryteria oceny:

·   materiały wykorzystane do wieńca muszą być naturalne (kłosy zbóż, ziarna, słoma, warzywa, owoce, kwiaty, wstążki itp.),

·   wygląd zewnętrzny ( technika , estetyczne wykonanie, kształt, dobór barw itp.),

·   wzorowanie się na tradycjach ludowych.
 

Uczestnictwo:
1. Każda gmina z powiatu częstochowskiego może zgłosić do konkursu jeden wieniec.  
2. Zgłoszenie delegacji z wieńcem należy przesłać pocztą  na adres GOK  Przyrów lub Urząd Gminy Przyrów przy ul. Częstochowskiej 7 , do wiadomości Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa e-mailem: srodowisko@czestochowa.powiat.pl  do dnia 10 sierpnia 2016 r.
3. Ocena wieńców odbędzie się podczas obrzędu dożynkowego 28 sierpnia 2016 r. na placu dożynkowym.
 Nagrody:
1. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne oraz dyplomy.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów nastąpi po prezentacjach i rozstrzygnięciach konkursów.
 


 „EKOLOGICZNA    ZAGRODA    2016”

Konkurs „EKOLOGICZNA    ZAGRODA    2016”. Adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,  a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska. W konkursie biorą udział gospodarstwa wytypowane przez urzędy gmin. Przeglądu i oceny dokona komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie oraz Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czasie Dożynek Powiatowych 28 sierpnia 2016r w Przyrowie. Organizator ustanawia pulę nanagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w wysokości 15 000 zł.
Z następującym przeznaczeniem:
Za  zajęcie I – miejsca nagroda/y  rzeczowa o wartości do 5 000 zł
                 II – miejsca nagroda/y  rzeczowa o wartości do 3 000 zł
                III – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 2 000 zł
Na wyróżnienia - kwotę 3 000 zł,
        5 wyróżnień rzeczowych po ok. 600 zł
Upominki za udział – na kwotę łączną 2 000 zł.
Ustalenie laureatów nagród  i wyróżnień następuje na podstawie oceny punktowej dokonanej przez Komisję Konkursową w oparciu o przeprowadzone wizje w zagrodach.


Cele konkursu :
             - zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności,
                ochronę krajobrazu (zachowanie starodrzewia)
              - poprawa estetyki zagród wiejskich prowadząca do podniesienia atrakcyjności
                terenów wiejskich,
              - rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych 
                (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania wodą)
              - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
              - kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu
              - promocję  wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ograniczania niskiej emisji
              - profilaktykę zdrowia  w tym zdrowej żywności w wymiarze samozaopatrzenia
                rodziny( w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, królicze, produktów
                pszczelich)   i bezpieczeństwa pracy.
              - podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych terenów wiejskich powiatu


Kryteria oceny gospodarstw w skali od 0 – 10 punktów
1.      Estetyka zagrody.
2.      Produkcja żywności z zastosowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym na samozaopatrzenie  rodziny oraz stosowanie metod rolnictwa ekologicznego.
3.      Gospodarowanie odpadami.
4.      Postępowanie ze ściekami komunalnymi.
5.      Gospodarowanie  wodą.
6.      Ograniczanie niskiej emisji.
7.       Odnawialne źródła energii co/c.w.u.
8.       Działania na rzecz przyrody i ochrony  krajobrazu.
      

Pliki do ściągnięcia
·  Formularz zgłoszenia do konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2016”
· Formularz zgłoszenia do konkursu  Przodujący Producent Rolny
 
 Skomentuj artykuł

Czytano: 7185 razy
Dodane przez: Andrzej Cierpiał
Dodane: 23 Lipca 2012, zmienione: 23 Czerwca 2017
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
WAKACJE 2017 z PTTK
 • WAKACJE 2017 z PTTK
 • REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK w Częstochowie  przy finansowej pomocy: Urzędu Miasta Częstochowy...
Absolutorium dla Zarządu Powiatu
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu
 • Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu (22 czerwca br.) radni powiatowi udzielili Zarządowi Powiatu Częstochowskiego absolutorium z tytułu...
PUP w Częstochowie pozyskał ponad pół miliona złotych
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Zapraszamy do udziału w plastycznych konkursach świątecznych
Nazwij najwyższą górę gminy Mstów!
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl