Powrót   |  

Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego

Opublikowano: 2017-04-20


W imieniu Starosty Częstochowskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na listę  rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego w zakresie działania Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wymaganymi dokumentami.

Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy spełniają określone niżej kryteria:
1.      wykonują zawód rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 5 lat prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości,
2.      posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych,
3.      wykazują się należytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje celu publicznego, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę,
4.      przynależą do organizacji zawodowej rzeczoznawców (stowarzyszenia).
Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o wpis na listę wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem określającym zasady prowadzenia listy oraz oceny i odbioru operatów szacunkowych,
2.      ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
3.      aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej,
4.      pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje celu publicznego, należytego wykonania, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę, łącznie co najmniej 15 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych dla co najmniej 3 różnych celów,
5.      oświadczenie o wywiązywaniu się w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku  o wpis na listę z obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z art.175 ustawy o gospodarce nieruchomościami
6.      zaświadczenie o przynależności do organizacji zawodowej rzeczoznawców (stowarzyszenia).
 
Wnioski o wpis na listę wraz z wymaganymi dokumentami można składać bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie – pokój nr 3 oraz drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa  – z dopiskiem Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa.
 
Zarządzenie Starosty Częstochowskiego nr 19/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych, Regulamin określający zasady prowadzenia listy oraz oceny i odbioru operatów szacunkowych, wniosek o wpis na listę znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie www.czestochowa.powiat.pl
 
W przypadku dodatkowych pytań, można kontaktować się pod numerem telefonu: 34 3229 174, 34 3229 189, w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Częstochowie, tj. poniedziałek, środa, czwartek – w godz.7:30-15:30, wtorek – w godz.7:30-16:00, piątek  – w godz.7:30-15:00.
 
Małgorzata Kuk
Naczelnik Wydziału Gospodarowania
Nieruchomościami Skarbu Państwa


Skomentuj artykuł

Czytano: 2773 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 20 Kwietnia 2017, zmienione: 18 Czerwca 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Co z drogami w regionie częstochowskim?
Gminna Olimpiada Przedszkolaków w Lelowie
Zapraszamy na ogłoszenie wyników II Powiatowego Konkursu Literackiego
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl