Powrót   |  

,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku"

Opublikowano: 2016-11-14W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt. ,,Lepsza jakość kształcenia -większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.11.02.02-24-07GG/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
 
Informacja z przebiegu projektu z 28.02.2019 wraz ze zdjęciami do pobrania w plikach do ściągnięcia - Informacja o projekcie luty 2019
 
W projekcie realizowane są od 24 września 2018 r. następujące zadania:
 
1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu oraz z  języka angielskiego zawodowego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy dla 24 u/u,                                                                                      
 
Ponadto zrealizowano częściowo już zadania:
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli zawodu - kurs HACCP.
3. Kursy i szkolenia dla uczniów (zdjęcia w załączeniu):
- kurs Sugarcravtingu                          (zdjęcie 2932)
- kurs Gastro Szef i POS                     (zdjęcie 2929)
- kurs szkolenie techniki Sketch Up   (zdjęcie. 2906)
 
Od dnia 5 listopada 2018 r. rozpoczną się zajęcia z Doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 
Również realizujemy na bieżąco zadanie;

Doposażenie bazy technologiczno – dydaktycznej szkoły:

1.       Pracowni gastronomicznych

2.       Pracowni architektury krajobrazu

3.       Pracowni j. angielskiego zawodowego

 

 

 
INFORMACJA Złoty Potok, 21.12.2018
Projekt pt. ,,Lepsza jakość kształcenia -większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.11.02.02-24-07GG/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
W projekcie realizowane są od 5 listopada 2018 r. zajęcia z Doradztwa edukacyjno - zawodowego:

1.      Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe. (zdjęcie nr 60808)

2.      Warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego (4016)
 
Ponadto zakończono realizację :

Doposażenie bazy technologiczno – dydaktycznej szkoły (około 130 tys. złotych).

1.       Pracowni gastronomicznych

2.       Pracowni architektury krajobrazu

3.       Pracowni j. angielskiego zawodowego
Również na bieżąco realizowane są zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu oraz z  języka angielskiego zawodowego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy dla 24 u/u,