Powrót   |   aktualności dla turysty

Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”

Opublikowano: 2018-04-25


Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie, SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 9 w Częstochowie

zapraszają

w dniu 22 maja 2018

na

XVIII  Powiatowy Medialny Konkurs Krajoznawczy

„Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”

o

GRAND PRIX Prezydenta Miasta Częstochowy

i

GRAND PRIX Starosty Częstochowskiego

 

„Drogi ku wolności”


REGULAMIN

 

 

1. Organizatorzy: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie wraz z

·         SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 9 w Częstochowie,

·         Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy,

·         Starostwem Powiatowym w Częstochowie,

2. Cel konkursu: 

·         popularyzacja wśród młodzieży wiadomości o regionie częstochowskim

·         doskonalenie umiejętności wykorzystania komputera i smartfonu do propagowania turystyki, historii
i krajoznawstwa;

·         pr­zygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

·         gromadzenie informacji o mniej znanych faktach i obiektach związanych z regionem częstochowskim;
   3. Zasady uczestnictwa:
W konkursie może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych.Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 11 maja 2018 r. (piątek)godz. 18.00.  do siedziby Od­działu Regionalnego PTTK – Al. MNP 39/41 (poniedziałek - piątek 13.00 – 18.00).
 
  4. W bieżącym roku zachęcamy do tworzenia prac o tematyce:

·         DROGI  KU  WOLNOŚCI  (prosimy nie ograniczać się jedynie do 1918 roku, istotne  są wszystkie ruchy narodowo-wyzwoleńcze w regionie częstochowskim)  

·         MOJA  MAŁA  OJCZYZNA  360   (zdjęcia panoramiczne i opisy wybranych miejsc)

·         SELFIE  z  …  ( CZĘSTOCHOWĄ lub z inną miejscowością w regionie częstochowskim) 

Prace powinny zawierać spójny zbiór zdjęć wybranych obiektów godnych zobaczenia oraz tekst (lub nagranie) autora, zachęcający oglądających pracę do zobaczenia przedstawionych miejsc – naszych małych ojczyzn.

 

Praca powinna stanowić rodzaj zaproszenia do zobaczenia tych miejsc, służyć pogłębieniu wiedzy oraz rozwijać uczucia patriotyczne wśród młodego pokolenia.

 

  5. Wymagania szczegółowe:

· dopuszczalne formaty prac: strony WWW wykonane w standardzie HTML, prezentacje multimedialne (ppt lub pps), animacje (np. aplikacje typu Flash), filmy w wersji cyfrowej. Nośniki oraz zgłoszone prace stają się własnością organizatorów. Prace muszą być w całości (bez przekierowań do Internetu) zapisane na nośniku przekazanym organizatorom konkursu. 

· prace powinny zawierać odsyłacze (np. w spisie treści lub w mapach), umożliwiające przeskok w wybrane miejsce  - tak, aby prace nie były jedynie komputerowymi albumami oglądanymi strona po stronie.

· w pracy należy zamieścić spis wykorzystywanych przy jej tworzeniu materiałów źródło­wych, wszelkie cytaty muszą zawierać informację o pochodzeniu lub autorze,

· wszystkie zdjęcia i nagrania muszą być wykonane samodzielnie, można jedynie dodać archiwalne zdjęcia obiektów (z podaniem źródła lub autora), w celu porównania z ich obecnym wyglądem.
  do pracy należy dołączyć:
1. oświadczenie czy wy­korzystywano publikacje innych autorów /teksty i zdjęcia, materiały ze stron www/,
2.adres e-mail autora pracy (lub opiekuna),
3.zgodęna opublikowanie pracy konkursowej w Interne­cie,
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia poprawek przy ewentualnej publikacji zgłoszonych prac oraz do nieoceniania prac całkowicie lub częściowo niemożliwych do obejrzenia.

 

  6.Ogłoszenie wyników

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 maja 2018 r.

 

O sposobie i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną

 

  Najlepsza praca dotycząca Częstochowy otrzyma nagrodę

      „Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy”,

  Najlepsza praca dotycząca  powiatu częstochowskiego otrzyma nagrodę

       „Grand Prix Starosty Częstochowskiego”.

  Przyznane będą nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy za udział w konkursie.

Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału na­gród.

7. Komisja przy ocenianiu będzie brała pod uwagę:
- własny wkład autora pracy, zarówno pod względem treści (odradzamy zbyt obszerne cytowanie przewodników, kopiowanie albumów lub istniejących stron internetowych)  jak i zamieszczonych fotografii (mile widziane zdjęcia przedstawiające autora pracy na tle opisywanego obiektu).
- odkrywczość i nowatorskie podejście do tematu,
- prezentowanie mało znanych, a interesujących faktów i obiektów.
- wykorzystanie multimedialnych możliwości prezentacji tematu.
Większe znaczenie będzie miała wartość merytoryczna pracy niż jej poziom techniczny.
 

                                                         Zapraszamy do udziału w konkursieSkomentuj artykuł

Czytano: 3887 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 25 Kwietnia 2018, zmienione: 17 Czerwca 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Co z drogami w regionie częstochowskim?
Gminna Olimpiada Przedszkolaków w Lelowie
Zapraszamy na ogłoszenie wyników II Powiatowego Konkursu Literackiego
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl