Powrót   |   aktualności dla obywatela

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kamienica Polska

Opublikowano: 2019-04-26


Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2255/15 k.m. 13 o pow. 0,0583 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr CZ1C/00121465/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nieruchomość zabudowana jest  murowanym  budynkiem parterowym o pow. zabudowy 69 m², niepodpiwniczonym, w którym mieścił się warsztat wulkanizacji opon. Działka jest częściowo ogrodzona, przed budynkiem utwardzona asfaltem i częściowo betonem. Nieruchomość posiada dostęp i przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej bezodpływowej (szambo) i telefonicznej.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie DK-1 w Gminie Kamienica Polska, przyjętego uchwałą  Nr 40/V/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 5 kwietnia 2007 r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj. Śląskiego nr 100, poz. 2038 z dnia 11 czerwca 2007 r., działka nr 2255/15 leży w terenie oznaczonym symbolem 6U przeznaczonym pod: tereny zabudowy usługowej, nieprodukcyjnej (budynki użyteczności publicznej), adaptuje się obecną funkcję terenów: 6U – usługi gastronomii i inne, dopuszcza się prowadzenie modernizacji, przebudowy istniejącej zabudowy oraz lokalizację nowych budynków zaliczanych do budynków użyteczności publicznej, w granicach terenu 6U obowiązuje zachowanie istniejącego zadrzewienia i zieleni leśnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 160 500 zł.
Wadium wynosi kwotę 16 050 zł.
Przedmiotowa sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Przetarg odbędzie się dnia 31 maja  2019 r. o godz. 10°° w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (II piętro, pokój
nr 236).

Warunki przystąpienia do przetargu:
- wpłata wadium  w pieniądzu powinna nastąpić w taki sposób, aby umożliwiała komisji  przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty, przelewem na konto   Starostwa    Powiatowego w Częstochowie Nr konta 28 2030 0045 1110 0000 0185 2010 BNP Paribas Bank Polska S.A., bądź  w gotówce w kasie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,
- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.
Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego   się  oryginałem pełnomocnictwa szczególnego.
Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który:
- nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone,
- wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
- nie stawił się bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy
w wyznaczonym  terminie, ulega przepadkowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nowonabywca.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (I piętro, pokój nr 102) lub telefonicznie pod nr tel. 34 322-92-14.


Skomentuj artykuł

Czytano: 153 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 26 Kwietnia 2019, zmienione: 25 Maja 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Odbiór sadzonek w „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”
 • Odbiór sadzonek w „Kampanii...
 • Powiat Częstochowski zaprasza zapisanych uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”...
Zawiadomienie nr 3 o drugim zebraniu w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl