Powrót   |   aktualności dla obywatela

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych

Opublikowano: 2018-10-11


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLIV/349/2010 Rady Powiatu
w Częstochowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010 r., Nr 251, poz. 3870)
 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania, zwanego dalej „projektem uchwały konsultowanej”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1.    Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 11.10.2018 r.

2.    Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 25.10.2018 r.
 

§ 3

1.    Konsultacje będą przeprowadzone w formie publikacji projektu uchwały konsultowanej, poprzez:

1)      zamieszczanie na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl

2)      zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
w zakładce ogłoszenia

3)      wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie

 

2.    Przyjmowanie uwag i wniosków odbywa się na formularzu zgłaszania opinii, za pośrednictwem:

1)      poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa – decyduje data wpływu;

2)      poczty elektronicznej na adres: srodowisko@czestochowa.powiat.pl – decyduje data wpływu na skrzynkę mailową;

3.    Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Zarząd Powiatu
Pliki do ściągnięcia
 • 1. projekt uchwaly
 • 2. formularz
 • Ściągnij wszystkie

 • 
  Skomentuj artykuł

  Czytano: 986 razy
  Dodane przez: Patryk Jeziak
  Dodane: 11 Października 2018, zmienione: 18 Czerwca 2019
   

  Wydarzenia
  W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
  Co z drogami w regionie częstochowskim?
  Gminna Olimpiada Przedszkolaków w Lelowie
  Zapraszamy na ogłoszenie wyników II Powiatowego Konkursu Literackiego
  TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
  Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
  XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Kolejne miliony na drogi
  • Kolejne miliony na drogi
  • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
  Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
  Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
  II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

  Dane kontaktowe:

  Starostwo Powiatowe w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9,
  42-217 Częstochowa

  tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
  e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

  Mapa dojazdu:

  Wyświetl większą mapę
  Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
  Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

  strony www | kraków | freshweb.pl