Powrót   |   aktualności z powiatu

Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!"

Opublikowano: 2019-04-18


Serdecznie zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie Literackim pn.”Koniecznie przeczytaj!” na recenzję wybranej książki, organizowanym przez powiat częstochowski przy współpracy Biblioteki Publicznej im.dr.W.Biegańskiego w Częstochowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie.

  Regulamin

II Powiatowego Konkursu Literackiego pn.: "Koniecznie przeczytaj!"

na recenzję wybranej książki

 
I Organizator: Powiat Częstochowskiz siedzibą w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
II Cele konkursu
1. Rozwijanie umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej.
3. Promocja czytania i wartościowej literatury.
4. Rozwijanie wyobraźni.
III Zasady udziału w konkursie
1.   Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego.

 1. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich.
 2. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 2 strony A4, do 3600 znaków) oraz na płycie CD (plik w wersji edytowalnej).
 3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst literacki. Temat pracy: Zrecenzowanie wybranej książki, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia.
 4. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1),
 5. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
IV Miejsce i termin nadsyłania prac.
Prace należy składać lub przesyłać w terminie do 24 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie (ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów) lub na adres Biblioteki Publicznej w Częstochowie (Al. NMP 22, 42-202 Częstochowa)z dopiskiem na kopercie: II Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie przeczytaj!”.
V Jury
Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
VI Kryteria oceny
 • twórczy charakter pracy,
 • zgodność z tematyką,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy,
 • samodzielność i oryginalność.
 
VII Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 czerwca 2019r.- podczas Literackiego Pikniku w Lelowie.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Laureaci zostaną także powiadomieni mailowo lub telefonicznie, najpóźniej do 4 czerwca 2019r.
 3. Uroczystość wręczania nagród odbędzie się 8 czerwca 2019r. o godzinie 17:00 podczas Literackiego Pikniku w Lelowie (plac przy szkole).
 4. Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych prac (I, II, III miejsce)w trzech kategoriach wiekowych (7-13 lat, 14-18 lat, od 18 lat). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
VIII Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany będą podane do publicznej wiadomości.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
IX Kontakt
 1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
                  Anna Boraczyńska i Piotr Mesyasz  –  Dział Instrukcyjno - Metodyczny Biblioteki  
                  Publicznej w Częstochowie, Al. NMP 22, tel. 34/360-56-27
 1. Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronach: Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.


Skomentuj artykuł

Czytano: 267 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 18 Kwietnia 2019, zmienione: 25 Maja 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Odbiór sadzonek w „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”
 • Odbiór sadzonek w „Kampanii...
 • Powiat Częstochowski zaprasza zapisanych uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”...
Zawiadomienie nr 3 o drugim zebraniu w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl